From 1 - 9 / 9
  • Samenvatting: Deze dataset toont alle locaties per jaar van de scholen die meededen aan het project School aan de Beurt. Tijdens School aan de Beurt werken scholen samen met stedelijke diensten en andere partners om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. Doel: Deze GIS-laag toont een overzicht van alle scholen die meededen met het project School aan de Beurt. Aanmaak: Voor iedere school die meedeed met scholen aan de beurt werd een punt op de kaart gezet.

  • Betekenis schoolstraten: Aan het begin en he einde van de schooldag wordt de straat een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een vrijwilliger zet een hek aan het begin en het einde van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. Auto’s die al in de straat geparkeerd stonden mogen de straat wel uitrijden. Wanneer de hekken weg zijn mag iedereen de straat weer opnieuw inrijden.

  • Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs,...) die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De gegevens worden maandelijks geüpdatet.Volgende types komen voor: - Gewoon kleuteronderwijs - Buitengewoon kleuteronderwijs - Gewoon lager onderwijs - Buitengewoon lager onderwijs - Voltijds gewoon secundair onderwijs - Buitengewoon secundair onderwijs- Deeltijds beroepssecundair onderwijs- Deeltijdse vorming - Leertijd - Hoger beroepsonderwijs (hbo5) in het volwassenenonderwijs- Hogescholen - Universiteiten- Basiseducatie- Secundair volwassenenonderwijs- Deeltijds kunstonderwijs

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).

  • Samenvatting: Locatie van scholen voor basisondewijs (kleuter- en/ of lageronderwijs) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geo-laag geeft de locatie van de basisscholen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak: De Studiedienst verwerkt jaarlijks descholen-inventaris van Vlaamse Gemeenschap,waaruit hun locatie wordt afgeleid.De secundaire scholen kunnen ingedeeld worden volgens volgende subtypes: voltijds secundair onderwijs, deeltijds secundair onderwijs (DBSO), buitengewoon secundair onderwijs (BUSO). Elke voorziening heeft als extra gegevens het 'Net'waartoe de school behoorten als unieke sleutel de AGODI-nummer.

  • Samenvatting: Lokalisatie en documentatie van het deeltijds kunstonderwijs van zowel het stedelijk als het gemeenschapsonderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie van het deeltijds kunstonderwijs weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het deeltijds kunstonderwijs is ingedeeld volgens het volgende subtype: deeltijds kunstonderwijs (muziek, woord en dans) en deeltijds kunstonderwijs (beeldende kunst) en ook opgedeeld volgens lagere graad (eerstgr, kinderen vanaf 6 jaar) en middelbare en hogere graad (tweedegr en derdegr, voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen). Aanmaak: LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort. Eerstegr verwijst naar de lagere graad, tweedegr en derdegr naar de middelbare als hogere graden.

  • Samenvatting: Lokalisatie en documentatie van het volwassenenonderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie van het volwassenenonderwijs (uitgezonderd het deeltijds kunstonderwijs) weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak: LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort.

  • Samenvatting: Lokalisatie en documentatie van het hoger onderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel: De geo-laag geeft de exacte locatie van het hoger onderwijs weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het hoger onderwijs is ingedeeld volgens het volgende subtype: hogeschool en universiteit. Aanmaak: LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).