From 1 - 10 / 20
  • Web Coverage Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met zomerluchtopnamen uit INSPIRE Annex II Thema Orthobeeldvorming (geharmoniseerde data).

  • Web Coverage Service met informatie over Luchtvaart (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Geografische raadpleegdienst (WCS) met informatie over omgevingsgeluid (OGC:WCS overdrachtservice)

  • WCS die de compilatie weergeeft van de meest recente middenschalige orthofotomozaïeken uit de wintervluchten die voor ieder deel van Vlaanderen beschikbaar zijn die wordt bijgewerkt telkens er een nieuw deel beschikbaar is. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • WCS die de compilatie weergeeft van de meest recente orthofotowerkbestanden voor Vlaanderen (OGC:WCS overdrachtservice)

  • Web Coverage Service met data aangaande bodemgebruik en bodembedekking (OGC:WCS overdrachtservice)

  • INSPIRE-compatibele overdrachtservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex II thema Bodemgebruik. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met winterluchtopnamen uit INSPIRE Annex II Thema Orthobeeldvorming (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).