From 1 - 3 / 3
  • Een overzicht van de organisaties van Kortrijk die werden geïdentificeerd binnen het VIP project [contactinformatie](http://contactinformatie.v-ict-or.be/)

  • Een overzicht van de kanalen waarlangs de overheidsdiensten en -producten van Kortrijk kunnen worden geraadpleegd. Deze datasets werd opgebouwd in het kader van het VIP project [contactinformatie](http://contactinformatie.v-ict-or.be/)

  • Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Paleogene Formatie van Kortrijk van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.