From 1 - 5 / 5
  • DBAcad is de digitale kaart van het GRB (Grootschalig Referentie Bestand van Vlaanderen). Het GRB is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het bevat informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en hun inrichting en waterlopen. In GRBcad zijn deze gegevens in DXF-layers georganiseerd. Dezelfde gegevens worden ook in GIS-formaat aangeboden. Een overzicht van de DXF-layers in GRBcad vind je terug in de leesmij-teksten bij dit product. De gebruiksschaal van het GRB situeert zich tussen 1/250 en 1/2500.

  • Grootschalige orthofotomozaïek (grondresolutie: 10cm) van de digitale luchtopnamen die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), gelijktijdig met de LiDAR-hoogtegegevens zijn ingewonnen. Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren van digitale fotografische luchtopnamen in het wintervliegseizoen met een grondresolutie beter dan 10cm en, vervolgens, de productie van een orthofotomozaïek met grondresolutie van 10cm. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de periode 2013-2015 ingewonnen zijn. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

  • Verzameling van beschikbare orthofotomozaïeken met grootschalige absolute geometrische nauwkeurigheid die ten minste een deel van Vlaanderen bedekken.

  • Verzameling van de contouren van de beschikbare orthofotomozaïeken met grootschalige absolute geometrische nauwkeurigheid die ten minste een deel van Vlaanderen bedekken.

  • Grootschalig percelen- en gebouwenbestand gebruik makend van digitalisatie van gescande kadasterkaarten, fotogrammetrie vanuit een bestaande vlucht 1/10.000 of geometrisch nauwkeuriger data voor het grondgebied.