From 1 - 7 / 7
  • De laag “archeologisch erfgoed – gehelen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal waaraan de discipline “archeologisch” werd toegekend. Het gaat om waardevolle archeologische zones, zoals historische stadskernen. Het is belangrijk om op te merken dat ze slechts een deel van het gekend archeologisch bodemarchief vertegenwoordigen. Door nieuw onderzoek kunnen steeds zones worden toegevoegd of geschrapt, of worden uitgebreid of verkleind. Deze laag vervangt de laag “Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed” (lu_wet_az) .

  • De thesaurus van materialen bevat materiaal die frequent voorkomen binnen onroerend erfgoed. Bevat labels en concepten zoals _baksteen_, _silex_, _ijzer_, _been_, _beton_, ...

  • De thesarus van gebeurtenistypes bevat verschillende soorten gebeurtenissen die voorkomen in de erfgoedpraktijk. Voorbeelden zijn _opgravingen_, _beschermingen_, _restauratie_, _archiefonderzoek_, ...

  • De thesarus van datering bevat een indeling van tijdslijn in relevante periodes voor onroerend erfgoed, zoals bv. _19de eeuw_, _tertiair_, _ijzertijd_, ...

  • De thesarus van erfgoedtypes bevat een typologische kijk op onroerend erfgoed. Bevat labels en concepten zoals _kerken_, _kastelen_, _fazantenhokken_, _coulissenlandschappen_, _welkomstbomen_, ...

  • De thesarus van datering bevat stijlen en culturen die in de erfgoedpraktijk gehanteerd worden, zoals _art deco_, _ahrensburgiaan_, _barok_, _modernisme_, _klokbekercultuur_, ...

  • De thesaurus van biologische soorten bevat verschillende soorten bomen die in Vlaanderen worden aangetroffen, zoals _eik_, _Quercus_, _mammoetboom_, _Sequoia_, ...