Creation year

2021

2763 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 2763
  • de NET60ppb-max8u is een Europese ozonoverschrijdingsindicator ter bescherming van de menselijke gezondheid

  • de ozondosis geeft een inschatting van de hoeveelheid ozon die effectief door planten via de huidmondjes wordt opgenomen tijdens het groeiseizoen en is een maat voor de ozonschade aan planten

  • INSPIRE - Annex III - GPBV - Departement Omgeving

  • INSPIRE - Annex I - aanduidingsobjecten- Agentschap Onroerend Erfgoed

  • INSPIRE - Annex III - GPBV - Departement Omgeving

  • INSPIRE - Annex I - aanduidingsobjecten- Agentschap Onroerend Erfgoed

  • De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2021) weergeeft.

  • De laag geeft alle kadastrale percelen weer waarvoor een milieuvergunning (VLAREM II 5.18) is toegekend, gecombineerd met een aanduiding die de ontginningstoestand (2020) weergeeft.

  • Deze kaartlaag omvat de waterloopsegmenten op een afstand < 50 m van kadastrale percelen waar risico-activiteiten werden uitgevoerd die mogelijk waterbodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals gedefinieerd in de studie "Identificeren van hotspots met waterbodemverontreiniging gelinkt aan risico-activiteiten". Tevens wordt aangegeven voor welke waterlopen reeds een voorstudie werd uitgevoerd om na te gaan of het aangewezen is om hier een staal van de waterbodem te analyseren. daarnaast wordt aangegeven of een bepaalde waterloop n.a.v. bovenvermelde studie werd bemonsterd en of de triggerwaarde al dan niet werd overschreden.

  • Deze kaartlaag omvat de kadastrale percelen waar risico-activiteiten werden uitgevoerd die mogelijk waterbodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals gedefinieerd in de studie "Identificeren van hotspots met waterbodemverontreiniging gelinkt aan risico-activiteiten". Tevens wordt aangegeven voor welke terreinen reeds een voorstudie werd uitgevoerd om na te gaan of het aangewezen is om hier een staal van de waterbodem te analyseren.