Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 10140
  • De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040 van Statistiek Vlaanderen maken een inschatting van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor 299 gemeenten van het Vlaamse Gewest. Het aantal inwoners in Herstappe is te klein om op te nemen in de vooruitzichten.

  • Lijst van alle ESF-, AMIF-, YEI- en EGF- projecten die sinds 2007 werden uitgevoerd.

  • Data van adressen, adresPerceelKoppelingen en adresGebouweenheidKoppelingen uit het gebouwen- en adressenregister voor Vlaanderen.

  • Data van gemeenten, postinfo, straatnamen, adressen, adresPerceelKoppelingen, adresGebouweenheidKoppelingen, percelen, gebouwen en gebouweenheden uit het gebouwen- en adressenregister voor Vlaanderen.

  • Data van adressen uit het gebouwen- en adressenregister voor Vlaanderen.

  • Data van gemeenten, postinfo & straatnamen uit het gebouwen- en adressenregister voor Vlaanderen.

  • The Ad hoc checklist of alien species in Belgium is a species checklist dataset published by the Research Institute of Nature and Forest (INBO). It was specifically created for the TrIAS project (Tracking Invasive Alien Species, http://trias-project.be) to account for gaps in the alien species coverage in other species checklists for Belgium and mainly includes taxonomic groups and newly introduced species not covered elsewhere (yet). Due to its ad hoc nature, the list might change substantially over time. Here it is published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each species: the scientific name, higher classification and stable taxon identifier (in the taxon core), the (confidence regarding the) presence of the species in Belgium (and its regions), the date of first introduction and last assessment (in the distribution extension), coarse habitat information (in the species profile extension), the pathway(s) of introduction, native range(s) and invasion stage in Belgium (in the description extension), and an overview of the consulted literature for each taxon (in the literature references extension). Issues with the dataset can be reported at https://github.com/trias-project/ad-hoc-checklist We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Zero waiver. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be. This dataset was published as open data for the TrIAS project (Tracking Invasive Alien Species http://trias-project.be, Vanderhoeven et al. 2017), with technical support provided by the Research Institute for Nature and Forest (INBO). It is selected as one of the authoritative sources for the compilation of a unified and reproducible checklist of alien species in Belgium.

  • Evolutie van de uitbetaalde AP (Aanmoedigingspremie) bedragen geaggregeerd per maand en uitgesplitst naar volgende kenmerken: geslacht, leeftijdscategorie, motief, onderbrekingstype, alleenstaande, sector en provincie.

  • Evolutie aantal goedgekeurde AP (Aanmoedigingspremie)-dossiers, geaggregeerd per maand en uitgesplitst volgens de volgende kenmerken: geslacht, leeftijdsklasse, provincie, motief, onderbrekingspercentage, alleenstaande en sector.

  • Lijst geanonimiseerde AP (Aanmoedigingspremie) werknemers met uitbetaalde bedrag geaggregeerd per jaar en uitgesplitst naar volgende werknemerskenmerken: werknemer_case_id, motief, onderbrekingstype, gemeente, provincie, leeftijdsklasse, geslacht, werknemer statuut en werknemer categorie.Alle persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, de werknemer_case_id is specifiek gemaakt per maatregel en is niet koppelbaar over de verschillende maatregelen heen om de persoon niet identificeerbaar te maken door verrijking a.h.v. andere datasets.Unieke werknemers: Werknemers kunnen meerdere dossiers AP (aanmoedigingspremie)  in een jaar aanvragen, als je het aantal unieke werknemers wil kennen voor AP kan je een extractie naar MS Excel maken van AP03 en dan een draaitabel toepassen die de "unieke aantallen" berekent voor de gevraagde kenmerken en jaar.