Contact for the resource

VLABEL

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
Keywords
Contact for the resource
From 1 - 1 / 1
  • De Vlaamse Belastingdienst werd opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit.Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: Inning en invordering van de Vlaamse belastingen Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen Invordering van niet fiscale schuldvorderingen Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen