From 1 - 1 / 1
  • Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert. Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd: - alle Belgen die in België verblijven; - alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland; - alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België; - alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.