Contact for the resource

FEDRIS

1 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Provided by
Keywords
Contact for the resource
From 1 - 1 / 1
  • Het nieuwe Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) neemt sinds 1 januari 2017 de opdrachten over van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO). Dankzij de fusie zal het voor de burger eenvoudiger worden om stappen te ondernemen voor alles wat beroepsrisico's betreft.Fedris houdt zich onder meer bezig met:- het schadeloosstellen van de slachtoffers van beroepsziekten en, in bepaalde gevallen, de slachtoffers van een arbeidsongeval- het aannemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen- het controleren met als doel te garanderen dat de verzekeringsmaatschappijen en de werkgevers hun verplichtingen bij arbeidsongevallen nakomen.