From 1 - 7 / 7
  • In deze layer werden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die grote wateroppervlakten aanduiden.

  • Recreatiegebieden. Meer informatie: zie MINA-rapport, Leren om te keren, 1994, hfst IV.9.

  • Niet meer informatie bekend.

  • In deze layerwerden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd die moeilijk onder 1 noemer ingedeeld kunnen worden, alsook de gebieden, die door de data-aanmaker opgenomen werden, maar niet echt louter morfologisch zijn (bijv. kerkhoven), en dit zowel in stedelijk als niet stedelijk gebied. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • In deze layer werden de gebieden uit de morfologische layer (Mens en Ruimte 1993) gegroepeerd, die als bos of natuurlijk gebied kunnen beschouwd worden, m.b. bossen, duinen, stranden, parken, heidegebieden en moerassen, en dit zowel in stedelijk als niet stedelijk gebied. Doel: Structuurplan Vlaanderen.

  • De "Bosstructtuur" bestaat uit alle bestaande bossen (overeenkomstig de definitie van bos in het Bosdecreet) en de gewenste bosuitbreiding.

  • De bebouwde ruimte wordt essentieel gevormd door een dominantie van het menselijk ingrijpen op de natuurlijke gesteldheid; deze dominantie is morfologisch afleesbaar. De dominantie refereert zowel naar de ruimtelijke organisatie als als naar de substantiële aard van de elementen ( bebouwing verharde oppervlakten,...). Deze dominantie is van die aard dat het menselijk ingrijpen in het geheel niet (meer) wordt bepaald of beïnvloed door de natuurlijke gesteldheden, behoudens enkele uitzonderlijke situaties.