From 1 - 9 / 9
  • Web Map Tile Service voor het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

  • 3DGRB - GRB Gebouw LOD1 op basis van DHMVII

  • Web Map Service voor het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

  • Web Coverage Service voor het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (OGC:WCS overdrachtservice)

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • Het 3D GRB is een 3D model van beschikbare Grootschalig Referentiebestand (GRB) objecten dat toelaat om deze GRB objecten in 3D te visualiseren en om efficiënt hoogte-informatie per GRB object te bevragen. De hoogte-informatie is afkomstig uit de brondata van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) en kan afhankelijk van de productentiteit uit zowel het DHMV I als het DHMV II worden gehaald. De verschijningsvorm van het 3D GRB is verder afhankelijk van de mate van detail of het LOD-niveau (level of detail).

  • De hoogteprofielservice DHMV laat toe om hoogte-informatie van het digitaal hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) op te halen langs een lijn. Met deze tool kan je deze informatie ophalen, uitzetten op grafiek en opslaan als kaartlaag.