standardName

Dcat-ap-vl

1350 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
flanderskeyword
Provided by
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
From 1 - 10 / 1350
  • De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040 van Statistiek Vlaanderen maken een inschatting van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor 299 gemeenten van het Vlaamse Gewest. Het aantal inwoners in Herstappe is te klein om op te nemen in de vooruitzichten.

  • De laag- en gebiedsfactoren vormen een bijlage bij het decreet van 24 januari 1984: maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

  • Onder het thema Getij vind je informatie over het getij in Vlaanderen. Zowel de Kust als het tijgebied van de Schelde zijn onderhevig aan het spel van eb en vloed. Bij elk hoogwater rolt tijdens de vloedfase een enorme watermassa vanaf de Scheldemonding (Vlissingen, Nederland) de Schelde binnen. Pas in Gent, bij de kunstwerken van Merelbeke en Zwijnaarde, wordt het water gestopt. Tijdens eb zakt het waterpeil opnieuw. Op de gegroepeerde tijgrafieken kan je het verloop van het getij doorheen het tijgebied volgen aan de hand van de recentste metingen.

  • Gebiedsprioritisering van de verschillende bekken.

  • Evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de Vlaamse landbouw

  • Een gemiddeld huishouden van 2,3 personen verbruikt gemiddeld 74 m³ kraanwater per jaar (gegevens voor Vlaanderen in 2021*).Een gezin met deze samenstelling en dit kraanwaterverbruik betaalt in de verschillende Belgische regio’s (incl. btw):Vlaanderen: €400Brussel: €315 Wallonië: €409

  • Heatmap van het belang (output) van de Vlaamse landbouw

  • Evolutie van het aantal startende en stoppende bedrijven en zaakvoerders in de Vlaamse landbouw.

  • Evolutie van het gebruik van energie en van de energiebalans van de Vlaamse landbouw

  • Hier vind je per leveringsgebied de kwaliteitcijfers van het drinkwater en het validatieprogramma die de kwaliteit van de aangeleverde cijfers valideert.