From 1 - 5 / 5
  • Samenvatting: De atlassen van de Buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht. Bedoeling was een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Elke Atlas bestaat uit 3 luiken : overzichtsplan(nen), detailplannen en tabellen. Deze zijn ingescand en beschikbaar via http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/atlas_buurtwegen/. In de loop der jaren werden talrijke wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) op voordracht van de gemeente, door de deputatie goedgekeurd. Bij elke beslissing hoort een plan (document van wijziging) dat apart bewaard wordt. De digitale Atlas der Buurtwegen bestaat uit 3 vectoriële lagen : De Atlasgemeenten (vroegere administratieve indeling) , de originele buurtwegen en de wijzigingen. De laag 'Buurtwegen' bevat de originele wegen vermeldt op de Atlas. Dit zijn oa. buurtwegen(chemin), voetwegen (sentier), spoorwegen (chemin de fer), grote wegen (grande route),… Doel: De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Wie eigenaar was (of is) van de bedding speelt eigenlijk geen rol. Al deze buurtwegen zijn aangeduid in de zogenaamde atlas van de buurtwegen. De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. De deputatie heeft beslissingsrecht in de afschaffing van buurt- en voetwegen. De deputatie heeft adviesrecht (aan de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening) in de rooilijndossiers [grens tussen openbare weg en aangrenzende eigendommen] van buurtwegen. Voor buurtwegen behorende tot het openbaar domein is het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen van toepassing. Volgens artikel 9 van dit decreet is het advies van de deputatie niet vereist. Aanmaak: De analoge atlassen zijn ingescand en gegeorefereerd in opdracht van de provincie. Hierna zijn de atlasgemeenten en wijzigingen ingetekend. De buurtwegen zelf zijn gevectoriseerd op basis deze aangeleverde bestanden door SW/cel omgevingsinformatie.

  • Samenvatting: De atlassen van de Buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. Deze wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht. Bedoeling was een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Elke Atlas bestaat uit 3 luiken : overzichtsplan(nen), detailplannen en tabellen. Deze zijn ingescand en beschikbaar via http://www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis/atlas_buurtwegen/. In de loop der jaren werden talrijke wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) op voordracht van de gemeente, door de deputatie goedgekeurd. Bij elke beslissing hoort een plan (document van wijziging) dat apart bewaard wordt. De digitale Atlas der Buurtwegen bestaat uit 3 vectoriële lagen : De Atlasgemeenten (vroegere administratieve indeling) , de originele buurtwegen en de wijzigingen. De laag wijzigingen bevat de latere aanpassingen op de originele Atlas. Doel: De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Wie eigenaar was (of is) van de bedding speelt eigenlijk geen rol. Al deze buurtwegen zijn aangeduid in de zogenaamde atlas van de buurtwegen. De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. De deputatie heeft beslissingsrecht in de afschaffing van buurt- en voetwegen. De deputatie heeft adviesrecht (aan de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening) in de rooilijndossiers [grens tussen openbare weg en aangrenzende eigendommen] van buurtwegen. Voor buurtwegen behorende tot het openbaar domein is het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen van toepassing. Volgens artikel 9 van dit decreet is het advies van de deputatie niet vereist. Aanmaak: De analoge atlassen zijn ingescand en gegeorefereerd in opdracht van de provincie. Hierna zijn de atlasgemeenten en wijzigingen ingetekend. De buurtwegen zelf zijn gevectoriseerd op basis deze aangeleverde bestanden door SW/cel omgevingsinformatie.

  • Web Map service met historisch kaartmateriaal van het Vlaamse landsgedeelte van België

  • Web Map Tile Service voor Historische cartografie

  • Het product ‘Kadastraal percelenplan Vlaanderen, fiscale toestand 01/01/2022’ bevat CadGIS-data van Vlaanderen, voor de fiscale situatie, geldig op 1 januari 2022.CadGIS is de nieuwe vorm waarin het Kadastraal percelenplan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) wordt aangeboden. De jaarlijkse bijwerking van het kadastraal percelenplan naar de juridische toestand van 1 januari wordt ter beschikking gesteld als CadGIS fiscaal en is in die zin de opvolger van CADMAP. Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het grondgebied. Het is één van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat uit de volgende lagen: erfdienstbaarheden en voetwegen, toponiemlijnen, kadastrale percelenblokken, kadastrale gebouwen, kadastrale planpercelen, materiaal en outillage, gebouwen (beheerd door het gewest), wateroppervlakken, kadastrale perceelnummers, eigendomsgrenspalen, toponiempunten. Digitaal Vlaanderen heeft de rechten verworven om CadGIS van Vlaanderen ter beschikking te stellen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen en aan netbeheerders van fysieke leidingnetten zoals bedoeld in het het GRB-decreet.