From 1 - 5 / 5
  • Een recyclagepark is een plaats waar je, als particulier, terecht kunt met al je huishoudelijk afval (uitgezonderd restafval en groente-, fruit- en ander keukenafval). Een toezichter wijst waar je je meegebrachte afvalstoffen mag deponeren. Op deze manier worden de materialen selectief ingezameld en kunnen ze later, al dan niet na een voorafgaande bewerking, worden hergebruikt als grondstof. Alle parken zijn enkel toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen. Bedrijven, zelfstandigen, verenigingen, vzw's, ... kunnen hier dus niet terecht met hun afval. Zij dienen - volgens de regels van het afvalstoffendecreet en het huishoudelijk reglement van vzw Recyclant - zelf in te staan voor de verwerking van de door hun ontstane afvalstoffen. Een lijst van wat wel en niet naar een recyclagepark mag staat op de website http://milieu.antwerpen.be/MIDA/De laag wordt met nachtverwerking automatisch geupdate wanneer de data bij Vastgoed-datacel aangepast wordt.

  • Stadsreiniging haalt elke dag huisvuil op. Deze dataset geeft per fractie weer welke straat in welke route ligt. De basislaag is wegenregister_segment, en bevat de WS_OIDN, LSTRNMID, LSTRNM, RSTRNMID, RSTRNM hiervan. De basislaag wordt niet systematisch upgedate, maar aangepast indien nodig (nieuwe straten). WS_OIDN kan niet meer 100% gekoppeld worden met het meest recente wegenregister. Gewone ophaling: Fracties: REST, PK, PMD, GFTZ (zomer), GFTW (winter). Als er geen verschil is in de GFT-routes tussen de seizoenen, zal dit maar in 1 kolom zijn ingevuld. Op feestdagen is er geen ophaling. De daaropvolgende dag wordt er een dubbele ophaling georganiseerd. Hiervoor werden nieuwe routes ingetekend. Fracties: REST_FEEST, PK_FEEST, PMD_FEEST, GFTZ_FEEST, GFTW_FEEST Naamgeving van de routes: SECTOR_FRACTIE_DAG/NACHT_ROUTENUMMER_WEEKDAG . Bv. M_REST_N_001_MA = sector midden, fractie rest, nacht, routenummer 1, maandag. Het veld OPHAALDAG is een automatisch ingevuld veld obv. fractie REST. Het veld DAGNACHT is een automatisch ingevuld veld obv. fractie REST. Deze dataset geeft enkel weer welke wegsegmenten worden opgehaald in één route, maar zegt niets over de volgorde van de straten (routering). SR-Planning houdt deze informatie dagelijks up-to-date via een GeoCortex loket.

  • Samenvatting:Al de papiermanden op de openbare weg. De dataset bevat papiermanden van gans het grondgebied Stad Antwerpen. Type papiermand volgens goedgekeurd straatmeubulair. Doel:Ondersteunend element naar dienstverlening en beleid van Stad Antwerpen Aanmaak:Punten op terrein ingegeven door gebruik te maken van een tablet-pc. De basis voor het ingeven van deze punten is het GRB, de Vlaamse basiskaart.

  • Een recyclagepark is een plaats waar je, als particulier, terecht kunt met al je huishoudelijk afval (uitgezonderd restafval en groente-, fruit- en ander keukenafval). Een toezichter wijst waar je je meegebrachte afvalstoffen mag deponeren. Op deze manier worden de materialen selectief ingezameld en kunnen ze later, al dan niet na een voorafgaande bewerking, worden hergebruikt als grondstof. Alle parken zijn enkel toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen. Bedrijven, zelfstandigen, verenigingen, vzw's, ... kunnen hier dus niet terecht met hun afval. Zij dienen - volgens de regels van het afvalstoffendecreet en het huishoudelijk reglement van vzw Recyclant - zelf in te staan voor de verwerking van de door hun ontstane afvalstoffen. Een lijst van wat wel en niet naar een recyclagepark mag staat op de website http://milieu.antwerpen.be/MIDA/ De laag wordt met nachtverwerking automatisch geupdate wanneer de data bij Vastgoed-datacel aangepast wordt.

  • Samenvatting Deze laag bevat alle zuilen van de ondergrondse sorteerstraten als apart punt met zuilnummer. Niet te verwarren met de laag SORTEERSTRAAT_ONDERGRONDS, waar elk punt een 'sorteerstraat' is (een verzameling van zuilen). Deze laag bevat enkel de actieve zuilen, zonder de verwijderde zuilen. Doel Ondersteunend element naar dienstverlening en beleid van de stad Antwerpe. Aanmaak Ze worden ingetekend door de Straatbeeldmonitoren via de Collector-app en is dus niet nauwkeurig ingemeten, maar eerder een indicatie. De zuilen worden pas ingetekend vanaf de moment dat een nieuw geplaatste sorteerstraat zichtbaar is in de GIS-laag SORTEERSTRAAT_ONDERGRONDS. Dit zijn dus enkel de zuilen van werkelijk gerealiseerde sorteerstraatjes.