From 1 - 3 / 3
  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.

  • Kaart van de afgeleide snelheidsregimes op wegen gelegen in het Vlaams gewest.De basis van het wegenbestand waarop de snelheidsregimes zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Digitaal Vlaanderen.De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Samenvatting: Overzicht van de toegelaten snelheid op de Antwerpse wegen. Doel: Bepalen van de toegelaten snelheid op elk wegsegment. Aanmaak: Snelheid is toegekend per wegsegment en is gebaseerd op de inventaris van de verkeersborden. De snelheidgegevens zijn gehangen aan de wegsegmenten uit het Wegenregister. Naast de gebruikelijke snelheden (30, 50, 70, 90, 100 en 120 km/u) hebben we ook een onderscheid gemaakt in: • < 20 km/u: trage wegen, wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen • 20 km/u: woonerven • 30 km/u met beperkte toegang: doodlopende straten, straten met toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of laden en lossen, waar dus gering verkeer komt