From 1 - 10 / 84
  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een vlakkenlaag met de contouren van alle parken in antwerpen. Een park is een d</SPAN><SPAN>oor de mens ontworpen en aangelegd groen gebied </SPAN><SPAN>dat verschillende </SPAN><SPAN>functie</SPAN><SPAN>s vervult, waaronder zeker recreatieve functies.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Afbakening van de als park of buurtpark gekende zones, met hun voorkeursnaam.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Deze data wordt dagelijks bijgehouden.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een Toekomstboom is een boom in een straat of op een plein waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen en bijhorende investeringen zijn gedaan om hem groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te behouden.</SPAN><SPAN>Deze datalaag is een afgeleide van (selectie uit) de laag Groeninventaris_Boom</SPAN><SPAN>waarbij de boom een echte toekomstboom of een kandidaat toekomstboom is.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Het principe van de Toekomstbomen vertalen naar een geografische databank met alle Toekomstbomen, kandidaat Toekomstbomen en zoekzones op het openbaar domein van de stad Antwerpen. Deze informatie actueel houden en ontsluiten.</SPAN></P><UL><LI><P><SPAN>Toekomstbomen behouden en de standplaats verbeteren of uitbreiden volgens de normen opgenomen in de definitie van Toekomstbomen, of volgens de behoefte van de Toekomstboom.</SPAN></P></LI></UL><UL><LI><P><SPAN>Toekomstbomen een effectieve bescherming bieden door ze labelen.</SPAN></P></LI></UL><P><SPAN>Verdere beschrijving, normen en werkwijze in verband met aanplanten en beschermen van Toekomstbomen is te vinden in het Bomenplan (addendum Toekomstbomen)</SPAN><SPAN>.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en</SPAN><SPAN /><SPAN>verder aangevuld met terrestrische metingen. </SPAN></P><P><SPAN>Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date.</SPAN></P><P><SPAN>Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de</SPAN><SPAN /><SPAN>terreinbeheerders van SB/GB.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <strong>TEKORTZ_BELEVINGSGROEN_WATER_STADSDEEL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Laag met tekortzone van stadsdeel-belevingsgroen en water (&gt;10ha) op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Met stadsdeel-belevingsgroen en water bedoelen we:</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>- onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>- water groter dan 10 ha (of 100.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></span></p><p><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virgesmets@antwerpen.be

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>In Antwerpen zijn er heel wat verschillende wandelroutes.Deze laag bevat verschillende wandelroutes, zoals de routes van Trage Wegen en wandelingen in de groenlandschappen in Antwerpen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een inventaris van alle </SPAN><SPAN>groenvlakken </SPAN><SPAN>in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad</SPAN><SPAN /><SPAN>(Stadsbeheer).</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Kennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>aangepaste software.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder</SPAN><SPAN /><SPAN>aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -</SPAN><SPAN /><SPAN>2018 verder opgemeten.</SPAN></P><P><SPAN>Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen</SPAN><SPAN>, en specifieke opmetingen door een externe landmeter.</SPAN></P><P><SPAN>Inbrengen en controle van de attributen (soort </SPAN><SPAN>groenvlak</SPAN><SPAN>) gebeurt door de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>terreinbeheerders van SB/GB.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>Laag met tekortzone van stadsdeel-belevingsgroen (&gt;10ha) op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Met stadsdeel-belevingsgroen bedoelen we:</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 1333 0;"><SPAN><SPAN>- onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een inventaris van alle </SPAN><SPAN>groenvlakken </SPAN><SPAN>in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad</SPAN><SPAN /><SPAN>(Stadsbeheer).</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Kennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>aangepaste software.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder</SPAN><SPAN /><SPAN>aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -</SPAN><SPAN /><SPAN>2018 verder opgemeten.</SPAN></P><P><SPAN>Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen</SPAN><SPAN>, en specifieke opmetingen door een externe landmeter.</SPAN></P><P><SPAN>Inbrengen en controle van de attributen (soort </SPAN><SPAN>groenvlak</SPAN><SPAN>) gebeurt door de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>terreinbeheerders van SB/GB.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een inventaris van alle afsluitingen en oeverzones in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer).</SPAN></P><P><SPAN>De oeverzone is weergegeven als lijn. Deze lijn is de rand van het wateroppervlak op moment van opmeten.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Kennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. </SPAN></P><P><SPAN>Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.</SPAN></P><P><SPAN>Inbrengen en controle van de attributen (</SPAN><SPAN>soort afsluiting of oeverafwerking) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • SamenvattingEen inventaris van allemeubilair in de groene publieke ruimte - vnl. in parken en op pleinen - dat wordt beheerd door de stad (Stadsbeheer). Speeltoestellen en fietsenstallingen zijn aangegeven als 'obstakels' in het groen.DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort meubilair) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Download: </SPAN><A href="https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/DOWNLOADS/boom.zip"><SPAN STYLE="font-weight:bold;">https://ceph.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/DOWNLOADS/boom.zip</SPAN></A></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Samenvatting</SPAN></P><P><SPAN>Een inventaris van alle bomen in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer). </SPAN></P><P><SPAN>Bomen zijn meerjarige houtige planten van meer dan 3m hoog (sommige lagere scheer- of knotvormen zijn dus niet als boom geïnventariseerd). Bomen in bosverband worden niet individueel beheerd en worden als vlak aangeduid.</SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Doel</SPAN></P><P><SPAN>Kennis en efficiënt beheer van het bomenbestand in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. </SPAN></P><P><SPAN STYLE="font-weight:bold;">Basis</SPAN></P><P><SPAN>Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. </SPAN></P><P><SPAN>Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. </SPAN></P><P><SPAN>Inbrengen en controle van de attributen (boomsoort, stamomtrek) gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>