From 1 - 4 / 4
  • <strong>BEREIK_BELEVINGSGROEN_STADSDEEL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met bereikzone van stadsdeel-belevingsgroen (&gt;10ha) op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of </span><span>10</span><span /><span>min. fietsen). </span><span><span>(</span></span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>, becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=ab48b41f-7c32-4495-be45-6db2fc4ef28e' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Met stadsdeel-belevingsgroen bedoelen we:</span></span><span /><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord</span></span><span /><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</span></span><span /><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</span></span><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>- onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>bouwblok</span></span><span><span>voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>buurt</span></span><span><span>voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>wijk</span></span><span><span>voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>stadsdeel</span></span><span><span>voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span /><span><span>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: annually <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>TEKORTZ_ BELEVINGSGROEN_WATER_PLEIN_WIJK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met tekortzone van wijk-belevingsgroen</span><span>, water</span><span>en -pleinen (&gt;5ha) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). </span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Met wijk-belevingsgroen</span><span>, water</span><span>en -pleinen bedoelen we:</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark</span></span><span /><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- agrarisch of landbouwgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /><span /><span><span>- natuurlijk groen groter dan 5 ha (of 50.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /><span /><span>- water groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: annually <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Laag met tekortzone van wijk-gebruiksgroen en -pleinen (&gt;5ha) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). </SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Met wijk-gebruiksgroen en -pleinen bedoelen we:</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark</SPAN></SPAN><SPAN /><SPAN>- publiek toegankelijke verharde ruimten groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld Spoor Oost, Oude Dokken aan het Eilandje</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN><SPAN>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</SPAN></SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

  • <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN><SPAN>Laag met bereikzone van openbaar vervoer haltes </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>(tram en trein) </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>met maximum reistijd van 15 min. vanuit de park &amp; rides: ofwel 15 min wandelen (1.000m rond p&amp;r), ofwel max 10 min tram rijden en 5 min wandelen (400m rond tramhalte die op 10 min rijden van de p&amp;r ligt) ofwel 15 min. fietsen (3.000m rond p&amp;r). </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>(zie ook </SPAN></SPAN><A href="https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=parking"><SPAN><SPAN>geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>, </SPAN></SPAN><A href="http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=parking"><SPAN><SPAN>open geodata-portaal</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>) </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>becijferd in </SPAN></SPAN><A href="https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=9f1ea5ce-5c4a-49e8-ab1f-ca7511a54499"><SPAN><SPAN>stad in cijfers</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>)</SPAN></SPAN></P><P><SPAN><SPAN>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid vanuit de park en rides en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen. </SPAN></SPAN></P><P><SPAN><SPAN>Concreet kan dit vanuit de park en ride:</SPAN></SPAN></P><UL STYLE="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><LI><P><SPAN><SPAN>15 min. wandelen (concentrische buffer van 1.000m rond treinstation weerspiegelt 1,25 km werkelijke afstand of 15 min wandelen aan 5 km/u)</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P><SPAN><SPAN>15 min. fietsen (concentrische buffer van 3km rond treinstation weerspiegelt 3,75 km werkelijke afstand of 15 min fietsen aan 15 km/u), </SPAN></SPAN></P></LI><LI><P><SPAN><SPAN>Max 10 min. met tramrijden en 5 min. wandelen (concentrische buffer van 400m rond de volgende tramhaltes (zie ook </SPAN></SPAN><A href="https://www.delijn.be/nl/lijnen"><SPAN><SPAN>https://www.delijn.be/nl/lijnen</SPAN></SPAN></A><SPAN><SPAN>):</SPAN></SPAN></P></LI><LI><P><SPAN /><SPAN /></P></LI></UL><TABLE><TBODY><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Luchtbal vertrekken de volgende tramlijnen: 1, 6 en 70</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 1 (P+R Luchtbal - Zuid) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Ijzerlaan</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 6 (P+R Luchtbal - P+R Olympiade) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Merksem Lambrechtshoeken</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 70 (P+R Luchtbal - Eilandje) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Londen</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Merksem vertrekken de volgende tramlijnen: 2 en 3</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 2 (P+R Merksem - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Burgemeester Nolf</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 3 (P+R Merksem - P+R Melsele) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Gasthuishoeve</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Olympiade vertrekken de volgende tramlijnen: 2 en 6</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 2 (P+R Merksem - Hoboken) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes Harmonie en Hoboken Draaiboom</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 6 (P+R Olympiade - P+R Luchtbal) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Harmonie</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Blancefloer 3 vertrekken de volgende tramlijnen: 3</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte P+R Melsele</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Melsele vertrekken de volgende tramlijnen: 3</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Sporthal</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Linkeroever vertrekken de volgende tramlijnen: 3, 5, 9 en 15</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 3 (P+R Melsele - P+R Merksem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Opera Metro</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 5 (P+R Linkeroever - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Opera Metro</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 9 (P+R Linkeroever - Eksterlaar) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte A'pen Opera Metro</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 15 (P+R Linkeroever - P+R Boechout) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Opera Metro</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Bosuil vertrekken de volgende tramlijnen: 5</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 5 (P+R Linkeroever - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de haltes A'pen Handel Metro en Wijnegem Shopping Center</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Wommelgem vertrekken de volgende tramlijnen: 8</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 8 (P+R Wommelgem - Astrid) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Deurne Muggenberg</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Schoonselhof vertrekken de volgende tramlijnen: 10</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 10 ( P+R Schoonselhof - Wijnegem) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Kielpark</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P STYLE="font-weight:bold;"><SPAN><SPAN>Vanuit P&amp;R Boechout vertrekken de volgende tramlijnen: 15</SPAN></SPAN></P></TD></TR><TR><TD><P /></TD><TD><P><SPAN><SPAN>Met tram 15 (P+R Boechout - P+R Linkeroever) rijd je max. 10 minuten tot aan de halte Gemeenteplein </SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE><P /></DIV></DIV></DIV>