From 1 - 10 / 21
  • Het Solar irradiance raster omvat de totale jaarlijkse zoninstraling (kWh/m²/jaar) berekend als de som van de directe en de diffuse (straling weerkaatst door de atmosfeer en het grondoppervlak) maandelijkse zoninstralingswaarden. Bij de berekening wordt eveneens rekening gehouden met het reliëf en de beschaduwing door nabijgelegen structuren tot (minstens) 200 meter verder. Raster met grondresolutie van 0.25x0.25 m², aangemaakt door VITO en Digitaal Vlaanderen (EODaS) in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op basis van de LiDAR LAZ remote sensing brondata van DHM-Vlaanderen II.

  • Het Flow accumulatie raster op basis van een multiple-flow direction method (D-infinity algoritme, Tarboton 1997) is een raster met grondresolutie van 1x1 m² , aangemaakt door Digitaal Vlaanderen (EODaS) in opdracht van de Vlaamse Milieu Maatschappij op basis van de ruwe LiDAR puntenwolken DHMVI op basis van de LiDAR LAZ remote sensing brondata van DHM-Vlaanderen II.

  • INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • WCS met de tijdsreeks van grootschalige orthofotomozaïeken met een resolutie van 10cm, gebiedsdekkend voor Vlaanderen (OGC:WCS overdrachtservice)

  • WMS met de tijdsreeks van grootschalige orthofotomozaïeken met een resolutie van 10cm, gebiedsdekkend voor Vlaanderen

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele overdrachtdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex II Thema Hoogte (geharmoniseerde data).

  • Web Map Tile Service voor de tijdsreeks van grootschalige orthofotomozaïeken met een resolutie van 10cm, gebiedsdekkend voor Vlaanderen

  • Web Map Service voor het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

  • Web Coverage Service voor het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (OGC:WCS overdrachtservice)