Format

Geen informatie

48 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
domain
Representation types
Scale 1:
From 1 - 10 / 48
  • Overzicht van de jaarlijkse zandaanvoer op de stranden in het kader van kustverdediging.

  • In opdracht van AMINAL, afd. water is een methodologie ontwikkeld voor het inventariseren van grachtenstelsels en daaraan gekoppeld het opmaken van een databank. Deze methode werd geïmplementeerd in fase 2 van het project: Inventarisatie van grachten voor een aantal middelgrote stroomgebieden (de Grote Laak, de Molenbeek te Wetteren, de Molenbeek Erpe-Mere, de Zwalm en de Velp). Aanbevolen schaal 1/10.000.

  • Deze opdracht omvat de opmeting van het kanaal Gent-Terneuzen vanaf de zwaaikom aan de Dampoort te Gent tot 100m voorbij de Belgisch-Nederlandse grens in Zelzate. De breedte van de opgemeten zone bedraagt 30m vanaf de waterlijn. Het resultaat van deze opmeting is een digitale kaart gerealiseerd via terrestrische opmeting door middel van een totaalstation.

  • Kaart met structurele elementen van het Belgische luchtruim (gedurende de uren van militaire operaties). De data wordt beheerd met AutoCAD.

  • geofysische metingen van de natuurlijke radioactiviteit (Uranium, Thorium en Kalium) op 120 m boven de grond.

  • geofysische metingen van het natuurlijk magnetisme uitgevoerd boven België en Luxemburg

  • De kaart geeft een vereenvoudigde versie weer van het landschap van Geetbets in de 2e helft van de 18e eeuw, zoals opgetekend door Ferraris. Situering van o.a. de toemalige holle wegen, bossen, hoeven, akkers, ....

  • De inventarisatie van potentieel verontreinigde sites gebeurt in opdracht van de OVAM en de vijf Vlaamse provincies. Gegevens omtrent historiek, administratieve en geografische situering, geologische en hydrogeologische bodemopbouw worden samengebracht op een standaardinventarisatieformulier. Veldwerk wordt in deze fase nog niet uitgevoerd.

  • Omvat alle landbouwstreken van het Vlaamse gewest zoals gedefinieerd in de Atlas van België

  • Hoogtemodel van het Zwin