From 1 - 10 / 229
  • <div class="field field--name-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Deze data geeft real-time (<i>update elke 5 minuten)</i> informatie over de Blue Bike fietsenstalling aan het station <span style="font-size: 12.495px;">Gent Sint-Pieters (St. Denijslaan):</span></p><ul style="font-size: 12.495px;"><li>Aantal fietsen in gebruik</li><li>Aantal fietsen die nog beschikbaar zijn<br/></li></ul><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Op deze locatie is er een maximale capaciteit <b>52 </b><span style="font-weight: bolder;">Blue Bike fietsen</span>.<br/></p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gebruik van Blue Bike te monitoren en de frequentie van het ontlenen te analyseren.</p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Deze data wordt ter beschikking gesteld door Blue Bike.</p> </div>

  • <p>Deze dataset bevat de verschillende bloklocaties in Gent.<br/></p>

  • <p>Deze dataset bevat een overzicht van alle datasets die we op dit moment aanbieden op dit portaal.<br/></p>

  • <p>The dataset represents the breakdown of Belgium into 19782 statistical districts on 01.01.2011. The statistical district is a statistical subdivision of the commune or municipality since 1970. The file can be linked with population, dwelling and income data.</p>

  • <p>In deze dataset kan je de eerste 100 evenementen terugvinden die gebruikt worden op de Visit Gent website.<br/></p><p>Je kan de volledige dataset ook bevragen als Linked Open Data.</p><p>Voor deze bevragingen maak je gebruik van de RDF zoektaal SPARQL.</p><p><a href="https://data.stad.gent/pages/linked-open-data/">Lees meer over Linked Open Data</a></p> <p><a href="https://stad.gent/data/datasets/aHR0cHM6Ly9zdGFkLmdlbnQvaWQvZGNhdC9saW5rZWQtZGF0YS9kYXRhc2V0LzJlNGEwODdhMzY5Y2FjYTRhZWNlYzNlYjEzNzM1NjkzODI0ODlkY2JhNzM3N2IyZmVjN2ViOTNjNDQ2M2NjYjc=" target="_blank">Bekijk de structuur van de RDF dataset</a><br/></p> <p><a href="https://stad.gent/data/query#query=PREFIX+xsd%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema%23%3E%0APREFIX+dct%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0APREFIX+schema%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fschema.org%2F%3E%0APREFIX+geo%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Font%2Fgeosparql%23%3E%0ASELECT%0ADISTINCT%0A++%3F_event%0A++%3F_contact%0A++%3Fname_nl%0A++%3Fname_en%0A++%3Fname_fr%0A++%3Fname_de%0A++%3Fname_es%0A++%3Fdescription_nl%0A++%3Fdescription_en%0A++%3Fdescription_fr%0A++%3Fdescription_de%0A++%3Fdescription_es%0A++%3Furl%0A++%3Fdate_start%0A++%3Fdate_end%0A++%3Fcreated%0A++%3Fmodified%0A++%3Fctcname_nl%0A++%3Faddress%0A++%3Fpostal%0A++%3Flocal%0A++%3Fcountry%0A++%3Flong%0A++%3Flat%0AFROM+%3Chttp%3A%2F%2Fstad.gent%2Ftourism%2Fevents%2F%3E%0AFROM+%3Chttp%3A%2F%2Fstad.gent%2Ftourism%2Fterms%2F%3E%0AWHERE+%7B%0A++%3F_event+a+%3Chttp%3A%2F%2Fschema.org%2FEvent%3E.%0A++%3F_event+schema%3Aname+%3Fname.%0A++%3F_event+schema%3Adescription+%3Fdescription.%0A++%3F_event+schema%3Aurl+%3Furl.%0A++%3F_event+dct%3Acreated+%3Fcreated.%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+dct%3Amodified+%3Fmodified.%7D%0A++%3F_event+dct%3Asubject+%3F_cat.%0A++%3F_cat+schema%3Aname+%3Fcatname.%0A++%3F_event+schema%3AcontactPoint+%3F_contact.%0A++%3F_contact+schema%3Aname+%3Fctcname_nl.%0A++%3F_contact+schema%3AstreetAddress+%3Faddress.%0A++%3F_contact+schema%3ApostalCode+%3Fpostal.%0A++%3F_contact+schema%3AaddressLocality+%3Flocal.%0A++%3F_contact+schema%3AaddressCountry+%3Fcountry.%0A++%3F_contact+schema%3Ageometry+%3F_location.%0A++%3F_location+geo%3AasWKT+%3Flocation.%0A++bind(+replace(+str(%3Flocation)%2C+%22%5E%5B%5E0-9%5C%5C.-%5D*(%5B-%5D%3F%5B0-9%5C%5C.%5D%2B)+.*%24%22%2C+%22%241%22+)+as+%3Flong+)%0A++bind(+replace(+str(%3Flocation)%2C+%22%5E.*+(%5B-%5D%3F%5B0-9%5C%5C.%5D%2B)%5B%5E0-9%5C%5C.%5D*%24%22%2C+%22%241%22+)+as+%3Flat+)%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3AstartDate+%3Fdate_start%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3AendDate+%3Fdate_end%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Aname+%3Fname_nl%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Aname+%3Fname_en%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Aname+%3Fname_fr%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Aname+%3Fname_de%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Aname+%3Fname_es%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Adescription+%3Fdescription_nl%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Adescription+%3Fdescription_en%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Adescription+%3Fdescription_fr%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Adescription+%3Fdescription_de%7D%0A++OPTIONAL+%7B%3F_event+schema%3Adescription+%3Fdescription_es%7D%0A++FILTER+(lang(%3Fname_nl)+%3D+'nl')%0A++FILTER+(lang(%3Fname_en)+%3D+'en')%0A++FILTER+(lang(%3Fname_fr)+%3D+'fr')%0A++FILTER+(lang(%3Fname_de)+%3D+'de')%0A++FILTER+(lang(%3Fname_es)+%3D+'es')%0A++FILTER+(lang(%3Fdescription_nl)+%3D+'nl')%0A++FILTER+(lang(%3Fdescription_en)+%3D+'en')%0A++FILTER+(lang(%3Fdescription_fr)+%3D+'fr')%0A++FILTER+(lang(%3Fdescription_de)+%3D+'de')%0A++FILTER+(lang(%3Fdescription_es)+%3D+'es')%0A++FILTER+(lang(%3Fctcname_nl)+%3D+'nl')%0A++FILTER+(xsd%3Adate(%3Fdate_start)+%3C%3D+now()+%26%26+xsd%3Adate(%3Fdate_end)+%3E%3D+now())%0A%7D%0AORDER+BY+%3Fdate_end" target="_blank">Gebruik de voorbeeld SPARQL-query om deze dataset zelf op te vragen:</a></p><pre>PREFIX xsd: &lt;http://www.w3.org/2001/XMLSchema#&gt;<br/>PREFIX dct: &lt;http://purl.org/dc/terms/&gt;<br/>PREFIX schema: &lt;http://schema.org/&gt;<br/>PREFIX geo: &lt;http://www.opengis.net/ont/geosparql#&gt;<br/>SELECT<br/>DISTINCT<br/> ?_event<br/> ?_contact<br/> ?name_nl<br/> ?name_en<br/> ?name_fr<br/> ?name_de<br/> ?name_es<br/> ?description_nl<br/> ?description_en<br/> ?description_fr<br/> ?description_de<br/> ?description_es<br/> ?url<br/> ?date_start<br/> ?date_end<br/> ?created<br/> ?modified<br/> ?ctcname_nl<br/> ?address<br/> ?postal<br/> ?local<br/> ?country<br/> ?long<br/> ?lat<br/>FROM &lt;http://stad.gent/tourism/events/&gt;<br/>FROM &lt;http://stad.gent/tourism/terms/&gt;<br/>WHERE {<br/> ?_event a &lt;http://schema.org/Event&gt;.<br/> ?_event schema:name ?name.<br/> ?_event schema:description ?description.<br/> ?_event schema:url ?url.<br/> ?_event dct:created ?created.<br/> OPTIONAL {?_event dct:modified ?modified.}<br/> ?_event dct:subject ?_cat.<br/> ?_cat schema:name ?catname.<br/> ?_event schema:contactPoint ?_contact.<br/> ?_contact schema:name ?ctcname_nl.<br/> ?_contact schema:streetAddress ?address.<br/> ?_contact schema:postalCode ?postal.<br/> ?_contact schema:addressLocality ?local.<br/> ?_contact schema:addressCountry ?country.<br/> ?_contact schema:geometry ?_location.<br/> ?_location geo:asWKT ?location.<br/> bind( replace( str(?location), "^[^0-9\\.-]*([-]?[0-9\\.]+) .*$", "$1" ) as ?long )<br/> bind( replace( str(?location), "^.* ([-]?[0-9\\.]+)[^0-9\\.]*$", "$1" ) as ?lat )<br/> OPTIONAL {?_event schema:startDate ?date_start}<br/> OPTIONAL {?_event schema:endDate ?date_end}<br/> OPTIONAL {?_event schema:name ?name_nl}<br/> OPTIONAL {?_event schema:name ?name_en}<br/> OPTIONAL {?_event schema:name ?name_fr}<br/> OPTIONAL {?_event schema:name ?name_de}<br/> OPTIONAL {?_event schema:name ?name_es}<br/> OPTIONAL {?_event schema:description ?description_nl}<br/> OPTIONAL {?_event schema:description ?description_en}<br/> OPTIONAL {?_event schema:description ?description_fr}<br/> OPTIONAL {?_event schema:description ?description_de}<br/> OPTIONAL {?_event schema:description ?description_es}<br/> FILTER (lang(?name_nl) = 'nl')<br/> FILTER (lang(?name_en) = 'en')<br/> FILTER (lang(?name_fr) = 'fr')<br/> FILTER (lang(?name_de) = 'de')<br/> FILTER (lang(?name_es) = 'es')<br/> FILTER (lang(?description_nl) = 'nl')<br/> FILTER (lang(?description_en) = 'en')<br/> FILTER (lang(?description_fr) = 'fr')<br/> FILTER (lang(?description_de) = 'de')<br/> FILTER (lang(?description_es) = 'es')<br/> FILTER (lang(?ctcname_nl) = 'nl')<br/> FILTER (xsd:date(?date_start) &lt;= now() &amp;&amp; xsd:date(?date_end) &gt;= now())<br/>}<br/>ORDER BY ?date_end LIMIT 100<br/></pre>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Coupure-Links van 2021. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Rozemarijnbrug naar Contributiebrug</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Contributiebrug naar Rozemarijnbrug</li></ul><p>Locatie van de telpaal: <a href="https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: 400;" target="_blank">https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/</a><br/></p><p>No Data waarde: NaN</p><p>De telpaal werd in gebruik genomen op 1 maart.</p><div><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;"><br/></span></div>

  • <p>Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Gaardeniersbrug van 2021. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:</p><ul><li>Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsers</li><li>Hoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Wondelgem naar Gent</li><li>Tegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Gent naar Wondelgem</li></ul><p>No Data waarde: NaN</p>

  • <p><span data-sheets-userformat='{"2":515,"3":{"1":0},"4":{"1":3,"3":6},"12":0}' data-sheets-value='{"1":2,"2":"Informatie over Gentse street art op de Cultuur Gent website"}' style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">In deze linked open dataset kan je de Informatie over Gentse street art van op de Cultuur Gent website raadplegen.</span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: 0.875rem;">Voor deze bevragingen maak je gebruik van de RDF zoektaal SPARQL.</span><br/></p> <p><a href="https://data.stad.gent/pages/linked-open-data/">Lees meer over Linked Open Data</a></p><pre>PREFIX schema: &lt;http://schema.org/&gt; SELECT ?naam_nl ?beschrijving_nl ?webpagina FROM &lt;http://stad.gent/art/&gt; WHERE { ?kunstwerk a schema:VisualArtwork. ?kunstwerk schema:name ?naam_nl. FILTER (lang(?naam_nl) = 'nl') ?kunstwerk schema:description ?beschrijving_nl. FILTER (lang(?beschrijving_nl) = 'nl') ?kunstwerk schema:mainEntityOfPage ?webpagina }<br/></pre>

  • <p>Deze dataset geeft een overzicht van de deelwagen-standplaatsen van Cambio: </p><ul><li>Standplaatsen: coördinaten van betreffende standplaatsen </li><li>Beschikbare wagenmodellen op betreffende standplaatsen</li></ul>

  • <div class="field field--name-description field--type-string-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12.495px;">Deze data geeft real-time (</span><i style="font-size: 12.495px;">update elke 5 minuten)</i><span style="font-size: 12.495px;"> </span><span style="font-size: 12.495px;">informatie over de Blue Bike fietsenstalling aan het station </span><span style="font-size: 12.495px;">Gent Sint-Pieters (M. Hendrikaplein):</span></p><ul style="font-size: 12.495px;"><li>Aantal fietsen in gebruik</li><li>Aantal fietsen die nog beschikbaar zijn<br/></li></ul><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Op deze locatie is er een maximale capaciteit <b>3</b><span style="font-weight: bolder;">5 Blue Bike fietsen</span>.<br/></p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gebruik van Blue Bike te monitoren en de frequentie van het ontlenen te analyseren.</p><p style='font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.495px;'>Deze data wordt ter beschikking gesteld door Blue Bike.</p> </div>