From 1 - 4 / 4
  • Data over de arbeidsmatige activiteiten uit het werk-zorg-decreet. Zie https://www.departementwvg.be/werk-en-zorgdecreet.

  • De dataset ‘Duurzame mantelzorg in Vlaanderen 2014’ bevat de gecodeerde gegevens van een surveybevraging bij een steekproef van 4000 mantelzorgers, van 25 tot 79 jaar, die geregistreerd werden via de Vlaamse Zorgverzekering. Het betreft aldus geen representatieve steekproef van Vlaamse mantelzorgers maar de gegevens leveren een divers beeld van de leefsituatie van mantelzorgers die hulp bieden aan een zwaar hulpbehoevende persoon. Het betreft mantelzorgers die allen actief zijn als mantelzorger op het moment van de bevraging en waarvan de hulpbehoevende persoon niet permanent in een residentiële voorziening verblijft.

  • De basisidentificatiedata van de erkende zorgvoorzieningen (beperkt tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

  • Beleidsdoelstellingen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014