From 1 - 3 / 3
  • Welkom op de Bios2-rapporteringswebsite van de Vlaamse bibliotheeksector. Deze website werd ontwikkeld op initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met het toenmalige VCOB. Alle gesubsidieerde bibliotheken voeren zelf of via de provinciale bibliotheeksystemen jaarlijks relevante gegevens in in een webtoepassing die aan de basis ligt van deze rapporteringstool. Het is inderdaad een tool geworden, een instrument om aan de slag te gaan met de statistische gegevens van 309 bibliotheken

  • Alle publieke data van cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen.

  • Het Topstukkendecreet moet ervoor zorgen dat zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen in Vlaanderen niet verloren gaan. Op basis van het decreet wordt een Topstukkenlijst samengesteld met voorwerpen en verzamelingen waarvoor speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen gelden. Deze voorwerpen en verzamelingen komen ook in aanmerking voor restauratiesubsidies. Informatie over wat wel en niet is toegestaan met de stukken en de procedures om een topstuk in bruikleen te geven, uit te voeren of te restaureren, wordt aan de eigenaars en beheerders persoonlijk meegedeeld. De Topstukkenlijst bestaat uit twee hoofdafdelingen: individuele voorwerpen verzamelingen. Beide hoofdafdelingen worden onderverdeeld in de volgende afdelingen: archeologisch erfgoed historisch erfgoed cultuurhistorisch erfgoed artistiek erfgoed wetenschappelijk erfgoed.