From 1 - 10 / 518
  • Overzicht van alle zalen en ruimtes die bij de stedelijke diensten in Zaalzoeker gekend zijn. Mogelijke publicatielagen zijn feestruimten, fuifruimten, hobbyruimten, jeugdfuifruimten, repetitieruimten, muziekrepetitieruimten, sportruimten en vergaderruimten. Als bijkomende informatie wordt de capaciteit getoond. De adresinformatie zit in de publicatielaag 'Zaalzoeker_Panden'. Deze laag wordt dagelijks bijgehouden.

  • Openbare wifipunten voorzien door stad Antwerpen . Beheerd via https://geoportaal.antwerpen.be/portal/apps/Editor/index.html?appid=9654f23dcc7147e5b27ecd97be83fa5c - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/apps/Editor/index.html?appid=9654f23dcc7147e5b27ecd97be83fa5c

  • A lle Velo-stations in kaart gebracht.

  • De geo-laag geeft de exacte lokaties van de polyklinieken weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

  • Deze laag wordt elke nacht gepubliceerd vanuit de Vlaamse Mercator services.

  • Parkeervakken waar men alleen maar met een deelauto mag parkeren en waar de bezetting wordt opgevolgd met parkeersensoren. Deze data word en dagelijks bijgehouden en zijn dus steeds up to date.

  • Stadsontwikkeling/Beheer_en_Operaties    Update frequentie: daily  Beheer: Erwin Van Schevensteen - Elke Van Bogaert  Contact: erwin.vanschevensteen@antwerpen.be - elke.vanbogaert@antwerpen.be

  • Deze laag toont de locaties van de actieve ondergrondse sorteerstraten. Ze wordt automatisch aangemaakt op basis van de locaties van de OSS_ZUILEN, de inviduele zuilen die tesamen één 'sorteerstraat' maken. De individuele zuilen worden samengevat op het veld 'straat', en het middelpunt van de zuilen met eenzelfde 'straat' wordt genomen als locatie van de 'sorteerstraat'.

  • Samenvatting: Deze dataset toont alle locaties per jaar van de scholen die meededen aan het project School aan de Beurt. Tijdens School aan de Beurt werken scholen samen met stedelijke diensten en andere partners om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. Doel: Deze GIS-laag toont een overzicht van alle scholen die meededen met het project School aan de Beurt. Aanmaak: Voor iedere school die meedeed met scholen aan de beurt werd een punt op de kaart gezet.

  • Deze laag toont waar de verschillende diensten van Stadsbeheer zich bevinden. Wordt slechts sporadisch geupdate wanneer er wijzigingen zouden voorkomen.