From 1 - 2 / 2
  • Gegevens over percelen van boseigenaars in het werkingsgebied van Bosgroep Noord-Hageland. Deze percelen zijn allemaal bezocht en terreineigenschappen zijn geïnventariseerd. Deze dataset is momenteel in volle opbouw. De aangewezen gebruikschaal is 1/10000.

  • Weergave van de perceelsafbakening voor de percelen met een speciale eigendomssituatie, niet strict particulier, in het projectgebied Wurfeld, deelgebied van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg