From 1 - 1 / 1
  • Deze dataset omvat de metingen over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater van Stad Brugge. De dataset bevat wateranalyses in het erkende en geaccrediteerde laboratorium van het oppervlaktewatermeetnet in Brugge (~64 meetpunten). Parameters: Temperatuur, Zuurstof, pH, Ammonium, Nitraat, Orthofosfaat, Chloride, BOD, COD, TOC, Totaal stikstof, Sulfaat.