From 1 - 5 / 5
  • Uitgebreidere set van gegevens over de landbouwgebruikspercelen die drie maal per jaar wordt geactualiseerd.

  • Kaarten met de waterlagen in Vlaanderen die worden gebruikt voor de aanduiding van de 1 of 3 meter pesticidevrije zone, de 1 meter teeltvrije strook en de 5 meter (10 meter langs hellingen en in gebieden die behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk) bemestingsvrije zone.

  • Kaart met de landschapselementen op of aangrenzend aan landbouwgebruikspercelen in Vlaanderen.

  • Twee achtergrondlagen (Sentinel2) die een indicatie geven van de gewasgroei tussen 28 mei en 11 juni 2020 en tussen 15 juni en 29 juni 2020. Daarnaast ook twee lagen met gemiddelde groei-index voor de landbouwgebruikspercelen voor dezelfde periodes.

  • Op het geoloket vismigratie kan je knelpunten of gerealiseerde visdoorgangen opzoeken.