Service type

download

108 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Update frequencies
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 108
  • Directe downloadservice voor de Zwemwaterlocaties Vlaanderen.

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Vervoersnetwerken - weg (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Adressen (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatiebele overdrachtdienst met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Adressen.

  • De Gebouwenregister-WFS laat toe de objecten in het Gebouwenregister geometrisch te bevragen. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

  • Directe downloadservice voor de kwetsbare gebieden zoals gerapporteerd onder de Nitraatrichtlijn aan de Europese Commissie.

  • Directe downloadservice voor de Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit

  • Directe downloadservice voor de gebiedstypes nitraat mestdecreet

  • Directe downloadservice voor de boskartering 2000

  • Directe downloadservice voor de jachtterreinen