Service type

download

106 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Update frequencies
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 106
  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Vervoersnetwerken - weg (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Landgebruik - Bestaand landgebruik (geharmoniseerde data).

  • Via de WFS GRB kan je de vectordata van de verschillende objecten uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen. De WFS GRB bevat alle GRB-gegevens gebaseerd op het GRBgis product. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens opgevraagd worden. Voor een gedetailleerde databeschrijving van het GRB raadpleegt u best het GRB-objectenhandboek via https://overheid.vlaanderen.be/producten/grb/objectcatalogus/entiteiten

  • De Gebouwenregister-WFS laat toe de objecten in het Gebouwenregister geometrisch te bevragen. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

  • Directe downloadservice voor de gebiedstypes nitraat mestdecreet

  • Directe downloadservice voor de Oppervlakte meetpunten zoals gerapporteerd onder de nitraatrichtlijn aan de Europese Commissie.

  • Directe overdrachtdienst voor de verschillende typen Beheergebieden.

  • Directe downloadservice voor het Meetnet Riooloverstorten

  • Directe downloadservice voor de haltes van de vervoersmaatschappij De Lijn

  • Directe downloadservice voor de bebossing op de Vandermaelenkaarten