From 1 - 3 / 3
  • Op basis van de statistische sectoren zijn de sectoren geselecteerd waar een recht van voorkoop in het kader van woningbouw of woningvernieuwing geldt of waar een ander bijzonder gebied is gelegen. Deze andere bijzondere gebieden zijn woningbouwgebieden of woonvernieuwingsgebieden.

  • Omvat de contouren van de reservegronden van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen tot eind 1998. Dit polygonenbestand (ArcView) zal door AROHM als basisbestand aan de VHM overgredragen worden in de loop van 2000.