From 1 - 7 / 7
  • # Dit bestand bevat een lijst van identifiers van nieuwsberichten die door de Stad Gent worden aangeboden op de website http://stad.gent. Het bevat de volgende velden: * nieuwsbericht: de identifier van het nieuwsbericht. Deze link kan via content negotation als HTML óf als Linked Open Data (RDF) worden opgevraagd. Meer informatie vind je hier. Dit veld is een "http://schema.org/NewsArticle" * title: de titel van het nieuwsbericht. Dit veld is een "http://schema.org/headline"

  • # Dit bestand bevat een lijst van identifiers van overheidsproducten (diensten) die door de Stad Gent worden aangeboden. Dit CSV bestand bevat de volgende kolommen: * product: de identifier van het product. Deze link kan via content negotation als HTML óf als Linked Open Data (RDF) worden opgevraagd. Meer informatie vind je [hier](https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/kaarten-cijfers-en-data/linked-open-data). * title: de titel van het product of de dienst * vlaamsproduct: indien beschikbaar wordt die product gerelateerd aan de [Vlaamse Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus](http://productencatalogus.vlaanderen.be/)

  • Dit bestand geeft een overzicht van de invalswegen naar Gent: Dit bestand kan gebruikt worden samen met de real-time aanrijtijden (hier beschikbaar: http://data.opendataforum.info/dataset/aanrijtijden-invalswegen-gent) om zo tot een geografisch overzicht te komen.

  • De kaart omvat de kadastrale percelen van het grondgebied van de stad Gent. De kaart is gekoppeld aan de kadastrale leggerinformatie. Momenteel geeft de kaart de toestand van 1994 weer. Ze zal worden geactualiseerd naar toestand 1998.

  • De foto's beslaan het gehele grondgebied van groot Gent. Er zijn 12 tiff-bestanden aanwezig. Ze hebben een grondresolutie van 45 cm.

  • De foto's beslaan het gehele grondgebied van groot Gent. De grondresolutie is 10 cm. De bij de temporele begrenzing vermelde data slaan op de beide vluchtdata van de luchtfoto-opname; 25/06/1995 voor de stadskern Gent, 07/04/1997 voor de rest van het grongebied Gent