From 1 - 1 / 1
  • Deze kaart toont de gebouwen in eigendom van en/of in gebruik door de Vlaamse overheid. Onder Vlaamse overheid worden alle entiteiten verstaan die vallen onder de sector codes S.1312, S.11001, S.12.501 en S.12.301 van de lijst van de Nationale Bank van België uitgezonderd de De Watergroep, de scholen van het Gemeenschapsonderwijs GO!, de diensten van het Vlaams Parlement, de universitaire instellingen en hogescholen en de muziekconservatoria. De gebouwen zijn gevisualiseerd op deze kaart d.m.v. gekleurde punten. Deze kleur komt overeen met een gebouwcategorie, die terug te vinden is in de kaartlegende. Naast het gebouw is eveneens het grondperceel en het gebouwomtrek afgebeeld voor de gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest.