Contact for the resource

Belgische Geologische Dienst

663 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 663
  • Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde basis (mTAW) voor van de Formatie van Tienen 'Hoogtekaart Basis Formatie van Tienen' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze lijnen geven de locatie van de gebruikte 3D seismische lijnen weer. Seismische lijnen is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen- Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-De Kempen- Geologie' en 'H3O-De Kempen- Hydrogeologie'.

  • Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde hoogte (mTAW) voor van de top van de Stramproy zand 1. 'Hoogtekaart Top Stramproy zand 1' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van een welbepaalde eenheid gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Combinatie van Vroeg tot Late Eocene zanden, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Combinatie van Vroeg tot Late Eocene zanden is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde hoogte (mTAW) voor van de top van de Formatie van Tienen 'Hoogtekaart Top Formatie van Tienen' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Steunpunten zijn fictieve boorpunten die bij de interpolatie met de boorpunten worden gecombineerd om het diepte- of dikteverloop te sturen zodat een logisch ruimtelijk verloop wordt verkregen. Steunpunten worden met name gebruikt in gebieden met een te geringe dichtheid aan boorpunten. De locatie van een steunpunt en de bijbehorende diepteligging of dikte van de eenheid worden veelal ingeschat op grond van gebiedskennis maar kunnen bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op interpretaties uit sonderingen. Steunpunten Kiezelooliet Formatie is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Steunpunten zijn fictieve boorpunten die bij de interpolatie met de boorpunten worden gecombineerd om het diepte- of dikteverloop te sturen zodat een logisch ruimtelijk verloop wordt verkregen. Steunpunten worden met name gebruikt in gebieden met een te geringe dichtheid aan boorpunten. De locatie van een steunpunt en de bijbehorende diepteligging of dikte van de eenheid worden veelal ingeschat op grond van gebiedskennis maar kunnen bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op interpretaties uit sonderingen. 'Steunpunten Stramproy klei 1' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde hoogte (mTAW) voor van de top van de Kleiige overgang tussen de zanden van Kasterlee en Diest. 'Hoogtekaart Top Kleiige overgang tussen de zanden van Kasterlee en Diest' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze diktekaart stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de van de Kiezelooliet zand 2. 'Diktekaart Kiezelooliet zand 2' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.