License

link|https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1020931|Toegang en gebruik voor het uitvoeren van taken van algemeen belang door niet-Vlaamse overheidsinstanties is geregeld door het Besluit van de Vlaamse Regering met de regels voor toegang en gebruik van geografische gegevensbronnen toegevoegd aan de GDI, door overheidsdiensten die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen. Dit gebruik is kosteloos.

0 record(s)