License

Verplicht te gebruiken referentie: "van Haren, T., De Koninck, R. en Broothaers, M., 2015. Thematisch delfstoffenmodel voor (niveo)-eolische leemvoorkomens in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. ETE/1310192-01/2015-0002, 38p." en/of "van Haren, T., Dirix, K. en De Koninck, R., 2016. Thematisch delfstoffenmodel - Zand- en grindafzettingen van Maas en Rijn in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. ETE/1310192-01/2016-0001. "

0 record(s)