License

Dit model geeft een eerste indicatie van de lithologische inhoud en het voorkomen van de eolische leem in de Vlaamse ondergrond. Ze dient steeds geverifieerd te worden met verder onderzoek.

0 record(s)