License

Dit model geeft een eerste indicatie van de aard en de dikte van de lithologie binnen het leempakket in de Vlaamse ondergrond. Ze dient steeds geverifieerd te worden met verder onderzoek.

0 record(s)