License

De toepassing of interpretatie van de potenti��le bodemerosiekaart per perceel moet met de nodige deskundigheid en voorzichtigheid gebeuren. Het doel van de potenti��le bodemerosiekaart per perceel is het voorspellen van het gemiddelde potenti��le erosierisico. Het is geen weergave van de jaarlijkse erosiehoeveelheid per perceel welke sterk afhankelijk is van o.a. de weersomstandigheden, de gewaskeuze, de teeltrotatie, het gebruik van groenbedekkers, de juiste bewerkingstechniek, ...

0 record(s)