License

De toepassing of interpretatie van de potentiële bodemerosiekaart per perceel moet met de nodige deskundigheid en voorzichtigheid gebeuren. Het doel van de potentiële bodemerosiekaart per perceel is het voorspellen van het gemiddelde potentiële erosierisico. Het is geen weergave van de jaarlijkse erosiehoeveelheid per perceel welke sterk afhankelijk is van o.a. de weersomstandigheden, de gewaskeuze, de teeltrotatie, het gebruik van groenbedekkers, de juiste bewerkingstechniek, ...

0 record(s)