License

De toepassing of interpretatie van de bodemkaart volgens WRB moet met de nodige deskundigheid en voorzichtigheid gebeuren. De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. De Vlaamse overheid biedt geen absolute zekerheid betreffende de bodemclassificatie volgens WRB.

0 record(s)