License

De interpretatie van de kaart met voorgestelde erosiebestrijdingsmaatregelen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. De oplossingscenario's voor erosieknelpunten zijn een concept van oplossing voor het erosieprobleem dat zich in het knelpunt stelt. Andere maatregelen of gelijkaardige maatregelen op andere plaatsen binnen het knelpunt kunnen ook voldoen om de problemen op te lossen. Ook een gewijzigde situatie op het terrein (landgebruik, landinrichting, ...) kunnen de voorgestelde maatregelen overbodig maken. Andere factoren, zoals klimaatverandering, kunnen bijkomende maatregelen noodzakelijk maken. De voorgestelde maatregelen zijn dus zeker niet het enige mogelijke oplossingsscenario. Hoewel tijdens de planopmaak de nodige aandacht werd besteed aan communicatie, bestaan er voorlopig geen akkoorden van de gebruikers en/of eigenaars van de betrokken gronden.

0 record(s)