License

Bronvermelding: Vlaamse Milieumaatschappij (2006). Kartering Hydrogeologische Codering Ondergrond Vlaanderen. Data ter beschikking gesteld door Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer. Kartering uitgevoerd door Vrije Universiteit Brussel, Soresma, Haskoning, Arcadis en Belgische Geologische Dienst.

0 record(s)