License

Bij verwijzing naar dit document, gelieve de volgende referentie te gebruiken: Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, 2012. Belgische bodemkaart volgens het internationale World Reference Base bodemclassificatiesysteem (voorlopige versie).

0 record(s)