License

Bij het gebruik van de Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken, dient steeds gerefereerd te worden naar het gebruikte rapport (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).

0 record(s)