From 1 - 4 / 4
  • Jaargemiddelde concentratie zwarte koolstof (ruimtelijk gemodelleerd met RIO-IFDM)

  • De roetdeeltjes in de lucht die ontstaan bij verbrandingsreacties (bv. dieselmotoren of houtverbranding) zijn vermoedelijk de meest schadelijke fractie van fijn stof. Vroeger werd vooral de concentratie zwarte rook gemeten als indicator voor roet. De laatste jaren wordt zwarte koolstof (Black Carbon of BC) gemeten. Dit gebeurt d.m.v. lichtabsorptie. Zwarte koolstof is vooral aanwezig in de ultrafijne fractie van fijn stof (PM0,1). Zwarte koolstof ontstaat voornamelijk door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en biomassa. In verstedelijkte gebieden is de emissie van zwarte koolstof sterk gelinkt met het verkeer, vooral van dieselvoertuigen. Zwarte koolstof zou vooral schadelijk zijn als drager van verschillende toxische chemische stoffen. Elementaire koolstof (EC) is een vergelijkbare fractie, die echter niet gemeten wordt via lichtabsorptie maar via een thermisch-optische methode. Beide zijn een maat voor kankerverwekkende roetdeeltjes in de lucht. Naast gezondheidseffecten heeft zwarte koolstof ook een invloed op de klimaatverandering. Het heeft opwarmende eigenschappen door absorptie van licht en warmte maar ook indirecte koelende eigenschappen. Netto draagt het bij aan klimaatopwarming.

  • Zwarte koolstof (Black Carbon of BC) is voornamelijk aanwezig in de fijne fractie van fijn stof (PM2,5). Het is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. Roetdeeltjes ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en biomassa. Zwarte koolstof wordt door verschillende bronnen onmiddellijk uitgestoten. Het wordt niet gevormd in de atmosfeer uit andere componenten. Dus, in tegenstelling tot fijn stof, is er voor zwarte koolstof enkel een primaire bijdrage. Hierdoor wordt de concentratie van zwarte koolstof veel meer bepaald door lokale bronnen. De grootste bronnen voor zwarte koolstof in Vlaanderen zijn het verkeer, voornamelijk het wegverkeer, en de huishoudens (gebouwenverwarming door middel van houtverbranding). Deze indicator toont de evolutie van de jaargemiddelde concentratie zwarte koolstof in Vlaanderen, zowel per type meetstation als ruimtelijk geïnterpoleerd over Vlaanderen. Voor het meest recente jaar wordt bovendien een spreidingskaart getoond.

  • Onderstaande kaart toont je de (berekende) actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen voor fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwarte koolstof. Deze stoffen worden 24/24 gemeten door automatische meetstations verspreid over Vlaanderen.