From 1 - 4 / 4
  • Locatie en adresgegevens van zorgvoorzieningen die erkend zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden.Volgende types zorgvoorzieningen komen voor:- Algemene ziekenhuizen- Psychiatrische ziekenhuizen- Psychiatrische verzorgingstehuizen- Samenwerkingsverbanden beschut wonen- Centra voor geestelijke gezondheidszorg- Ouderenvoorzieningen- Thuiszorg

  • De geo-laag geeft de exacte lokaties van de ziekenhuizen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).

  • Directe downloadservice voor Points Of Interest (POI).