From 1 - 10 / 11
  • GIPOD innames en geplande mobiliteitshinder.

  • Door middel van deze webservice kunnen de Dimona gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid geraadpleegd worden. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.

  • Deze dienst publiceert de INSZ-nummers van de personen waarvoor veranderingen zijn doorgevoerd betreffende de gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon.

  • Door middel van deze webservice kunnen de DmfA-attesten van een werknemer opgevraagd worden. Met een DmfA-aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid om de informatie te consulteren betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandige.

  • Door middel van deze publicatie kunnen loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers geraadpleegd worden. Deze publicatie is het resultaat van een semi-online opvraging via de webservice Werk.GeefDmfaVoorWerknemer-03.00.

  • Door middel van deze publicatie kunnen afnemers de mutaties van de Dimona gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid ontvangen. De Dimona bevat de gegevens over het begin en het einde van de arbeidsrelatie met een personeelslid.

  • Deze dienst publiceert elk kwartaal de wijzigingen die gedaan zijn in de DmfA attesten. Met deze aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

  • Door middel van deze webservice kunnen gegevens van het Sociaal Verzekeringsfonds waar de persoon bij aangesloten is en de loopbaangegevens van de persoon geconsulteerd worden.

  • Deze webservice biedt informatie aan over de verschillende vormen van loopbaanonderbreking.