From 1 - 9 / 9
  • Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) of Basiskaart Vlaanderen is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Beschikbaarheid GRB gegevens: https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/basiskaart-vlaanderen-grb/grb-in-cijfers.

  • Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage Wegen vzw heeft in opdracht van de stad de trage wegen in Antwerpen geïnventariseerd. Vervolgens zijn de trage wegen door de stad geïntegreerd in het Wegenregister, het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen.

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Wegenregister bevat ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Het Wegenregister is opgedeeld in kleine wegsegmenten, die telkens van kruispunt tot kruispunt (knooppunten) lopen. Een kruispunt is een punt waar twee of meerdere wegen samenkomen. Het Wegenregister wordt door de stad lokaal bijgehouden en verrijkt met extra attributen, zoals snelheid, rijrichting en categorie Mobiliteitsplan.

  • De laag fietsstraat bestaat uit een selectie uit het wegenregister met alle segmenten die fietsstraten zijn. Er zijn drie statussen: voorlopig gerealiseerd, definitief gerealiseerd of gepland.

  • sdedgeo.LAAG.WEGENREGISTER_STRAATAS    

  • Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. De laag wegenregister_straatas_postzone wordt via een dagelijks lopend script afgeleid van de basislaag van het Wegenregister dat bestaat uit segmenten. Een straatas is een verzameling van één of meerdere segmenten. De straatassen worden in deze laag opgedeeld in de postzones binnen de stad Antwerpen met het bijbehorende district. Daarnaast bevat de laag per straatnaam een Rijksregisterstraatcode.

  • Samenvatting: Overzicht van de toegelaten snelheid op de Antwerpse wegen. Doel: Bepalen van de toegelaten snelheid op elk wegsegment. Aanmaak: Snelheid is toegekend per wegsegment en is gebaseerd op de inventaris van de verkeersborden. De snelheidgegevens zijn gehangen aan de wegsegmenten uit het Wegenregister. Naast de gebruikelijke snelheden (30, 50, 70, 90, 100 en 120 km/u) hebben we ook een onderscheid gemaakt in: • < 20 km/u: trage wegen, wandel- of fietsweg, niet toegankelijk voor andere voertuigen • 20 km/u: woonerven • 30 km/u met beperkte toegang: doodlopende straten, straten met toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer of laden en lossen, waar dus gering verkeer komt

  • Samenvatting: Indeling van de wegsegmenten volgens beheer. Stads- en gewestwegen, verder ingedeeld in N-, R-, A- en E-wegen. Dit is een afgeleide laag van het Wegenregister. Doel: Beheerder van de straat kennen. Aanmaak: Attribuut van wegbeheerder toegekend aan de wegsegmenten.