From 1 - 10 / 27
  • De Wegenregister-WMS stelt de wegen in het Wegenregister ter beschikking aan de gebruiker. Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijhorende attribuutgegevens.

  • Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

  • Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

  • Kaart van de afgeleide snelheidsregimes op wegen gelegen in het Vlaams gewest. De basis van het wegenbestand waarop de snelheidsregimes zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Informatie Vlaanderen. De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Achtergrondkaart of dienstkaart in kleur. De basis van het straatassenbestand is steeds de laatste versie van het Wegenregister beschikbaar via Informatie Vlaanderen. Extra toegevoegde lagen zijn de Wegendistricten AWV, VHA, Fusiegemeenten en deelgemeenten. De labels van de gewestwegen komen uit de tabel AttNationWeg die deel uitmaakt van het Wegenregister

  • Kaart van de afgeleide zones - zone 50 op wegen gelegen in het Vlaams gewest. De basis van het wegenbestand waarop de afgeleide zones - zone 50 zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Informatie Vlaanderen. De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De afgeleide zones - zone 30 zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden (enkel zoneborden) ZC43 en ZC43/ met opschrift 50 zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van afgeleide zones - landbouwverkeer op wegen gelegen in het Vlaams gewest. De basis van het wegenbestand waarop de afgeleide zones - landbouwverkeer zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Informatie Vlaanderen. De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De afgeleide zones - landbouwverkeer zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F99c en F101c zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de woonerven op wegen gelegen in het Vlaams gewest. De basis van het wegenbestand waarop de woonerven zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Informatie Vlaanderen. De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De woonerven zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F12a en F12b zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de bebouwde kommen op wegen gelegen in het Vlaams gewest. De basis van het wegenbestand waarop de bebouwde kommen zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Informatie Vlaanderen. De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De bebouwde kommen zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F1a/b en F3a/b zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.

  • Kaart van de autosnelwegzones op wegen gelegen in het Vlaams gewest. De basis van het wegenbestand waarop de autosnelwegzones zijn geprojecteerd is steeds de laatste versie van het Wegenregister zoals gepubliceerd op de website van Informatie Vlaanderen. De opstellingen in de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing dienen als basisbestand voor de afgeleide data. De autosnelwegzones zijn opgemaakt aan de hand van de verkeersborden F5 en F7 zoals deze in de verkeersbordendatabank zijn opgenomen. De kwaliteit van de afgeleide data hangt af van de correctheid van zowel het Wegenregister als de data in Verkeersborden.Vlaanderen.