Keyword

riolering

13 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 13
  • Cijfers van de gemeente over: ammoniak emissies veeteelt, grondwater actiegebieden, grondwater putwater, hittegolf dagen, temperatuur, luchtkwaliteit, riolering en waterzuivering, rioleringskost, uitstoot fijn stof gebouwenverwarming, waterfactuur, bekkenwerking, gebiedsspecifieke actie, pesticide, waterkwaliteit waterlopen, overstroombare gebieden en gebouwen en ten slotte signaalgebieden.

  • Directe downloadservice voor het Meetnet Riooloverstorten

  • INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen die verband houden met INSPIRE Annex III thema Nutsdiensten en overheidsdiensten

  • Directe downloadservice voor de rioleringsdatabank Vlaanderen

  • Directe downloadservice voor de Rioolinventaris Vlaanderen.

  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • De rioolinventaris is een extract uit de productiedatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij als onderdeel van het Afvalwater Informatiesysteem (AWIS). Het bevat geselecteerde informatie over het netwerk van rioleringen.

  • Overzicht per gemeente van de integrale prijs per m³ voor de eigen waterwinners bij lozing van afvalwater in riolering of op oppervlaktewater.

  • Hoeveel van de voorziene riolering is al gerealiseerd in jouw gemeente? En van hoeveel inwoners wordt het afvalwater afgevoerd en gezuiverd?

  • Vectorieel bestand met de schematische voorstelling van de aanwezigheid van riolering en saneringsinfrastructuur.