From 1 - 10 / 38
  • <strong>BEREIK_HONDENLOOPZONE_WIJK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met bereikzone van hondenloopzones op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen).</span><span /><span><span>(</span></span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=hondenloopzone' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=hondenloopzone' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>, becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=74764afa-989d-4493-9d9b-954f68e5f4b1' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>bouwblok</span></span><span><span>voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>buurt</span></span><span><span>voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>wijk</span></span><span><span>voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>stadsdeel</span></span><span><span>voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span /><span><span>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</span></span></p><p><span>In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>TEKORTZ_HONDENLOOPZONE_WIJK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met tekortzone van hondenloopzones op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span><span>Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>TEKORTZ_SPEELTERREIN_BOUWBLOKBUURT</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met tekortzone van speelterreinen zowel op op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) (speelterreinen kleiner dan 500m² en minder dan of gelijk aan 5 speeltoestellen) en de andere speelterreinen op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span><span>Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>TEKORTZ_SPEELRUIMTE_BOUWBLOKBUURT</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Laag met tekortzone van speelruimte zowel op bouwblokniveau </span><span>(kleiner dan 0,5 ha) </span><span>(150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau</span><span>(groter dan 0,5ha) </span><span>(400m en 5 min. wandelen). Speelruimte is ruimer dan speelterreinen en is toegankelijk</span><span /><span>gebruiksgroen</span><span>, </span><span>pleinen, </span><span>die gebruikt kan worden om te spelen</span><span /><span>(NIET: water, natuur, agrarisch gebied, structuurgroen)</span><span>.</span><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke </span><span><span>barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…</span></span><span>) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>BEREIK_SPEELTERREIN_BOUWBLOKBUURT</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met bereikzone van speelterreinen zowel op op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) ( speelterreinen kleiner dan 500m² én minder dan of gelijk aan 5 speeltoestellen) en de andere speelterreinen op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). </span><span><span>(</span></span><span>zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=speelterrein' rel='nofollow ugc'><span><span>geodata-portaal</span></span></a><span><span>, </span></span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=%20speelterrein' rel='nofollow ugc'><span><span>open geodata-portaal</span></span></a><span><span>, becijferd in </span></span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=cf965c1a-7595-429f-b192-890157f8875d' rel='nofollow ugc'><span><span>stad in cijfers</span></span></a><span><span>)</span></span></p><p><span /><span /><span>Ook de geplande speelterrein (Eilandje, Nieuw Zuid, Militair Hospitaal en Groen Zuid) zijn apart in beeld gebracht.</span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>bouwblok</span></span><span><span>voorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>buurt</span></span><span><span>voorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>wijk</span></span><span><span>voorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>- </span></span><span style='font-weight:bold;'><span>stadsdeel</span></span><span><span>voorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.</span></span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span /><span><span>In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.</span></span></p><p><span>In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>TEKORTZ_VOLKSTUIN_STADSDEEL_SAMENTUIN_WIJK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met tekortzone van volkstuinen op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen)</span><span>.</span></p><p><span>Laag met tekortzone van</span><span /><span>samentuinen op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.</span></p><p style='margin:0 0 1333 0;'><span>Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.</span></p><p><span>De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). </span><span>Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2021-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>GEBRUIKSGROEN_BOUWBLOK</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Laag met bouwblok-gebruiksgroen (&lt;0,5ha) </span></p><p><span>Met </span><span>bouwblok</span><span>-gebruiksgroen bedoelen we </span></p><p><span>- </span><span>publiek toegankelijk gebruiksgroen </span><span>kleiner </span><span>dan 0,5 ha (of 5.000 m²): pocketparken, hanggroen, hondenloopzone, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld </span><span>pocketparkje Muntplein</span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Dit bouwblok-gebruiksgroen krijgt een bereik van 150 m of 2 min. wandelen en is belangrijk in klimaat en hittestress. </span></span></p><p><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. </span><span style='font-size:10pt'>(zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen' rel='nofollow ugc'><span>geodata-portaal</span></a><span>, </span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen' rel='nofollow ugc'><span>open geodata-portaal</span></a><span>, becijferd in </span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=2a54bdad-ab31-4539-a1c3-2f74d866a86a' rel='nofollow ugc'><span>stad in cijfers</span></a><span>)</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-11-30T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>GEBRUIKSGROEN_STADSDEEL</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ruimte</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span><span>Laag met stadsdeel-gebruiksgroen (&gt;10ha) </span></span></p><p><span><span>Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord.</span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span><span>Dit stadsdeel-gebruiksgroen krijgt een bereik van 1.600 m of 20 min. wandelen. </span></span></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span /><span /></p><p style='margin:0 0 0 0;'><span>Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd</span><span style='font-size:10pt'>. (zie ook </span><a href='https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen' rel='nofollow ugc'><span>geodata-portaal</span></a><span>, </span><a href='http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen' rel='nofollow ugc'><span>open geodata-portaal</span></a><span>, becijferd in </span><a href='https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=1f7118b3-3140-469d-ae0d-c6d546203652' rel='nofollow ugc'><span>stad in cijfers</span></a><span>)</span></p><p><span /><span /></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2018-11-30T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2022-01-01T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: jaarlijks <br />&nbsp;Beheer: Virge Smets <br />&nbsp;Contact: virge.smets@antwerpen.be

  • <strong>Hondenloopzone_detail</strong>&nbsp;<div><em>Stadsontwikkeling/Ontwerpenuitvoering</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Een hondenloopzone is een door de stad afgebakend terrein: omheind en aangeduid door een bord. Hondenloopzones zijn de enige plaatsen in de stad waar een hond op het openbaar domein mag los lopen (niet aangelijnd). Deze terreinen hebben een omheining, poort, vuilbak en een bord soms ook voorzien van verlichting en één of meerdere banken. Volgens de mogelijkheden kan een hondenloopzone vrij klein of heel groot zijn, met beperkte of net meer faciliteiten (meer zitbanken, meerd</span><span>e</span><span>re ingangen, enz.). Een hondenloopzone wordt aangelegd door de stad of het district en wordt door het stadspersoneel onderhouden. </span></p><p><span>Locaties van de hondenloopzones kan gebruikt worden als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en in functie van omgevingsanalyses, zoals b</span><span>.</span><span>v. bereikbaarheid. </span></p><p><span>De inventarisatie gebeurt </span><span>met GeoExplorer</span><span>of aan de hand van as-builtplannen</span><span>. </span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Creatiedatum: 2011-08-05T00:00:00 <br />&nbsp;Publicatiedatum: 2011-08-05T00:00:00 <br />&nbsp;Revisiedatum: 2017-04-18T00:00:00 <br />&nbsp;Update frequentie: indien nodig <br />&nbsp;Beheer: Saskia Goossens <br />&nbsp;Contact: saskia.goossens@stad.antwerpen.be

  • &nbsp;<div><em>Sociale Dienstverlening - Gemeenschapsvorming</em></div>&nbsp;<div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Deze laag bevat de verschillende volkstuinen in Antwerpen.</span></p></div></div></div> <br />&nbsp;Revisiedatum: 2020-04-15T00:00:00 <br />&nbsp;Beheer: Martine Willems